Words of Belonging

Words of Belonging –työpajaan haettiin osallistujia eri puolille Jyväskylää jaettujen esitteiden ja sosiaalisessa mediassa levitettyjen ilmoitusten kautta. Työpaja oli avoin kaikille kuulumisen ja kuulumattomuuden teemoista kiinnostuneille kansallisuuteen, kieliryhmään tai sosiaaliseen taustaan katsomatta. Yhteisen työskentelyn kielinä toimivat englanti ja suomi. Työpajaan tuli mukaan seitsemän osallistujaa ja sen vetäjinä toimivat hankkeen tutkija Nina Sääskilahti, väitöskirjatutkija Katri Talaskivi ja runoilija Olli-Pekka Tennilä. The Words of Belonging workshop run by Nina Sääskilahti, Katri Talaskivi and Olli-Pekka Tennilä was open for all interested in discussing belonging and non-belonging. The group consisted of 7 participants coming from different backgrounds, nationalities and language groups.

Aikaisempaa kokemusta kirjoittamisesta tai luovasta toiminnasta ei edellytetty. Osallistujissa oli jo pitempään luovaa kirjoittamista harrastaneita ja toisia, joille jokin muu luovan toiminnan alue oli ennestään läheisempi. Ryhmä tapasi parituntisen kokoontumisen merkeissä yhteensä kahdeksan kertaa Jyväskylän taidemuseon Taika-tilassa ja galleria Ratamossa sekä Jyväskylän yliopiston studiotiloissa, joissa äänitettiin tekstiluennat työpajassa toteutettuihin ääni- ja videoteoksiin. No prior experience of creative writing was expected. Some of the participants were actively engaged in creative writing, whereas other were more engaged with other areas of expression. We met altogether 8 times in Jyväskylä Art Museum or the Gallery Ratamo and then later on in the University of Jyväskylä studio facilities.

Kuulumisen ja kuulumattomuuden teemoja työstettiin kirjoittamalla, keskustelemalla ja kuuntelemalla. Kirjoittaminen käsitettiin liikkeelle panevaksi toiminnaksi. Ensimmäiselle tapaamiskerralle pyysimme tuomaan mukaan jonkin esineen, joka herättää pohtimaan kuulumista tai kuulumattomuutta. Our working methods were writing, listening and discussing. In the first meeting everybody brought an object with them that in a way or another made them think about belonging and non-belonging.

Työpajaan osallistunut kuvataiteilija Luciana Mariano toteutti esitysillan julisteen mukanamme tuomien esineiden pohjalta. A member of our group, the naivist painter Luciana Mariano, created works of art based on our objects of belonging.

Näistä esineistä keskustelemisen ja kirjoittamisen kautta käynnistyi sekä tutustuminen toisiimme että yhteinen, keväänmittainen työskentelymme. Työpajan muillakin kokoontumiskerroilla pohdimme kuulumista ja kuulumattomuutta keskustelemalla kirjoituksistamme ja jakamalla omia kokemuksiamme, käsityksiämme ja ajatuksiamme. Puhuimme esimerkiksi liikkeelläolosta, pakotetusta ja vapaaehtoisesta ulkopuolisuudesta, tarkoituksellisesta kielimuurin taakse jättämisestä, vapaudesta, erilaisuudesta, ihmisen ensimmäisistä kuulumisen kokemuksista, perhesiteistä ja yleisemmin siteistä joita haluamme katkaista tai ylläpitää, muistojen kahleista ja voimasta, yhteyden luomisesta toiseen ihmiseen tai paikkaan, lähtemisestä ja jäämisestä, kuulumisen löytämisestä omasta itsestään, kielistä ja kuulumisesta, uuteen ympäristöön kiinnittymisestä. Yhteiset keskustelut ja kirjoitustehtävät käynnistivät eri suuntiin lähteneitä luovia prosesseja.

Through listening to stories and thoughts on these objects of belonging we familiarized ourselves with each other in the group. In the weekly meetings we continued to write about belonging and non-belonging, listening to the readings of the texts produced, sharing our experiences and thoughts on belonging. The topics we touched  included e.g. mobility, displacement, freedom, language barriers, taking the position of an outsider, voluntary non-belonging, difficult memories, family and other social ties etc.    

Here you can visit one of our meetings as a listener:

Kuulumisen ja kuulumattomuuden teemoja lähestyttiin vapaasti omien kiinnostusten ja näkemysten kautta. Annettujen kirjoitustehtävien pohjalta keskusteltiin muun muassa jostakin kunkin valitsemasta hetkestä, jona oli tuntenut kuuluvansa tai vaihtoehtoisesti kokenut kuulumattomuutta. Yhdelle kokoontumiskerralle kukin toi mukanaan kuvan tai teoksen, joka liittyy omaan kokemukseen kuulumisesta tai kuulumattomuudesta. There were no prior instructions on which topics we would discuss, rather each picked up what seemed pressing or interesting. Writing assignments were used for inspiration. Once we wrote and discussed moments permeated with feelings of either belonging or non-belonging. In another workshop meeting the workshop members brought a picture or a work of art that in one way or another inspired or involved meaningful aspects of belonging.

Ufuk: The Long Day (still-kuva)

Työpajan lähtökohtana oli taiteenala- ja genrerajojen ylittäminen. Työpajan nimeäminen sanatyöpajaksi kirjoitustyöpajan sijaan heijastaa monimediaisen työskentelyn ajatusta, jossa tekstilähtöisyyttä ei pidetty ainoana työskentelymuotona. Myös visuaalisten medioiden käyttöön kannustettiin. Our starting point when we planned our workshop was the idea that we would cross the boundaries between different art forms and genres. Multimediality as a chosen approach included the idea that producing texts was not the only form of expression in our workshop. We encouraged participants to use e.g. visual methods as well. 

Ääni oli valittu yhdeksi työpajan ilmaisuvälineeksi. Olli-Pekka Tennilän johdattamana työpajassa paneuduttiin äänirunouden ilmaisumuotoihin ja kielen merkkijärjestelmän ja ääänen suhteisiin. Yhtenä työpajan tärkeänä työskentelymuotona oli kuunteleminen: luimme tekstejä ääneen ja kuuntelimme toisiamme ja toistemme kieliä. Sound had been chosen as one of our expressive tools. Olli-Pekka Tennilä led us through the history and world of sound poetry. As a whole, reading and listening embedded in writing were important for us. We listened to each others’ languages, the rhythms, tones, silences. 

Työpajakokoontumisten lähetessä loppuaan keskustelujen lähtökohtina olivat kehitteillä olevat teokset. Ryhmä toimi kollaboratiivisesti ja dialogisesti. Kollaboratiivisuus tarkoitti luomisen muotoa, jossa kaikki osapuolet saivat toisiltaan vaikutteita. Ideoita jaettiin, palautetta annettiin ja toisten teosten tekemiseen osallistuttiin. Yksi lainasi toiselle äänensä, toinen toimi kuvaajana, kolmas auttoi kääntämisessä. Taiteen käytäntöjä kuulumisen rakentamisessa tutkivassa prosessissa kuuluminen sai muodon paitsi teoksissa, myös yhteyksien löytymisenä väliaikaiseksi syntyneessä ryhmässä, jonka jäsenet toimivat vastavuoroisesti tutkiessaan kuulumisen ja kuulumattomuuden ulottuvuuksia taiteen keinoin. Towards the end of the workshop our main topic of discussion was the creative works everybody was intending to produce. The group worked dialogically, collaboratively and co-creatively, sharing ideas, feedback and thoughts. One of the members of our group lent her voice to be used in another person’s work, and help was provided in visualizing, filming and translating. Practising art enhanced belonging to a temporary community of art makers. 

Luciana Marianon teos Colours of Belonging, jossa on työpajaan osallistuneiden sanoja

The painting Colours of Belonging by Luciana Mariano was on display in the art exhibition Crossing Borders in the spring 2019. Luciana painted our words of belonging.

Työpajan lopputuloksena syntyi monentyyppisiä luovia teoksia, novellikäsikirjoituksia, omaelämäkerrallisia tekstejä, runoja ja visuaalisia tekstejä. Rajojen yli -näyttelyssä esillä oli Shashankin, Denizin ja Jo’n äänirunoja, Denizin veistos, Lucianan videoteos ja maalauksia, Ufukin videoteos ja Roxanan videoteos ja veistos.

Tutustu teoksiin sivustomme Galleriassa.

Only a small fraction of the works produced in the workshop were on display. Short stories, poems, visual texts and autobiographical writings were created during the workshop. In the Crossing Borders exhibition on display were Shashank’s rhythmic poem, Deniz’s multilingual sound poem, Jo’s audio letter, Luciana’s politically engaged video, Ufuk’s filmic short story and Roxana’s video poem as well as Luciana’s paintings, Deniz’s and Roxana’s sculptures. Muusikko Panu Artemjeff on säveltänyt Ufukin tekstiin The Long Day pohjautuvan kappaleen. Musician Panu Artemjeff has composed a song based on Ufuk’s text The Long Day.  

Jo aiemmin keväällä 2018 työpajalaiset esiintyivät itse kahdessa eri tilaisuudessa, joissa koettiin live-esityksiä ja video- ja ääniteosten ensi-illat. Yleisöllä oli mahdollisuus keskustella teosten tekijöiden kanssa, antaa palautetta ja nostaa esiin itselle merkityksellisiä kuulumisen ja kuulumattomuuden kysymyksiä. Luennat ja esitystilaisuudet olivat itsessään aikaan ja paikkaan sitoutuvia ja kohtaamisia synnyttäneitä performatiivisia kuulumisen ja kuulumattomuuden tutkimuksia. During the spring of 2018 we organized two literary nights with premiers of the sound and video poems. In these events the audience had a possibility to discuss belonging and non-belonging with the artists of the Words of Belonging workshop.

Roxana Sadvo: Depression (still-kuva)

Järjestimme myös maaliskuussa 2018 monikulttuurikeskus Gloriassa kaikille avoimen kirjallisuusillan, johon saimme vieraaksi kaksi Suomessa asuvaa runoilijaa, Aya Chalabeen ja Hamdam Zakirovin sekä Sivuvalo-projektin vetäjän kirjailija Roxana Crisologo Correan. We also organized a literary night in the Multicultural Center Gloria. Our guests were poets Aya Chalabee and Hamdam Zakirov and the novelist Roxana Crisologo Correa from the Sivuvalo project.

Nina Sääskilahti