Työpajat / Workshops

Languages of Belonging

Oletko miettinyt, millä kielillä ajattelet, naurat, vihaat, unelmoit tai rakastat?
Oletko miettinyt, mitä kieliä puhut? Milloin, miksi ja missä?
Oletko miettinyt, kuinka eri kielet ja tavat puhua yhdistävät ja erottavat ihmisryhmiä?

Tule pohtimaan kieltä ja kuulumista Languages of Belonging -teatterityöpajaan!

Rajojen yli -tutkimushanke järjestää kieltä ja kuulumista käsitteleviä teatterityöpajoja syksyllä 2020. Työpajat ovat avoimia kaikille. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta draaman tai teatterin parista. Tutkimme aihetta leikin, liikkeen ja pelien avulla.

MILLOIN? keskiviikkoisin 2.9., 9.9., 16.9., 23.9. ja 30.9.2020
MISSÄ? Nuorten taidetyöpaja, Jyväskylä

Työpajojen vetäjinä toimivat yliopistotutkija Saara Jäntti ja teatteritaiteilija Annu Sankilampi. Työpajojen kielet ovat suomi, englanti ja elekieli.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: pauliina.p.a.puranen@jyu.fi


Have you ever wondered in what languages do you think, laugh, hate, dream or love?
Have you ever wondered, what languages do you speak? When, why and where?
Have you ever wondered, how languages and ways of speaking include and exclude?

Come and join us at the Languages of Belonging theatre workshops!

The Crossing Borders research project organizes theatre workshops discussing languages and belonging in the autumn 2020. The workshops are open to anyone interested. You do not need to have any previous experience in drama or theatre. We use drama exercises, movement, and games.

WHEN? on Wednesdays September 2nd, 9th, 16th, 23rd, and 30th, 2020
WHERE? Nuorten taidetyöpaja, Jyväskylä

The workshops are run by Saara Jäntti, a senior researcher, and Annu Sankilampi, a theatre artist. Languages of the workshops are Finnish, English, and body language.

For more information or sign up, email: pauliina.p.a.puranen@jyu.fi


Mihin sinä kuulut? Mikä saa sinut tuntemaan itsesi ulkopuoliseksi?

The Words of Belonging -sanatyöpaja

Jyväskylän yliopistossa toimiva Rajojen yli tutkimushanke järjestää keväällä 2018 sanatyöpajan The Words of Belonging. Haemme työpajaan osallistujia, joita kiinnostaa kirjallisten tai suullisten tekstien tuottaminen kuulumisen, kuulumattomuuden ja rajojen ylittämisen teemoista. Ryhmän enimmäiskoko on 10 osallistujaa. Tekstit esitellään myöhemmin yleisölle.

Työpaja on avoin kaikille, eikä aiempaa kokemusta taiteellisesta kirjoittamisesta tarvita. Toivomme ryhmään osallistujia kaikista kieliryhmistä, kansallisuuksista ja taustoista. Auttava suomen tai englannin taito on tarpeen, mutta kirjoittaa voi millä kielellä tahansa.

Olet tervetullut ryhmään, jos olet kiinnostunut tuottamaan lyhyitä tekstejä ja keskustelemaan niistä monikielisessä ryhmässä. Työpajan vetäjinä toimivat yliopistotutkija Nina Sääskilahti ja luovaan kirjoittamiseen erikoistuneet väitöskirjatutkija Katri Talaskivi ja runoilija, kustantaja Olli-Pekka Tennilä.

Miten pääset mukaan?

Työpaja käynnistyy Jyväskylän taidemuseon Taika-tilassa 8.2. klo 15 ja kokoontumisia on toukokuun alkuun saakka torstai-iltapäivisin.

Voit ilmoittautua ryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen wordsofbelonging@gmail.com. Kerro sähköpostissa nimesi, ikäsi, sukupuolesi, ammatti tai koulutus, kauanko olet asunut Jyväskylässä tai sen lähistöllä, sekä millä kielillä haluaisit osallistua työpajaan.

Lisätietoja työpajasta: yliopistotutkija Nina Sääskilahti,

nina.saaskilahti@jyu.fi, puh. 040 8055163.

Työpaja on osa Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkimushanketta Rajojen yli. Kuulumisen performansseja ja narratiiveja taiteen keinoin (www.croboarts.org). Tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemia. Työpaja toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän taidemuseon, Monikulttuurikeskus Glorian ja Keski-Suomen kirjailijat r.y:n kanssa.

Where do you belong? What makes you feel excluded?  


The Words of Belonging writing workshop

The University of Jyväskylä based research project Crossing Borders organizes a writing workshop during spring 2018. We are looking for participants who would like to produce written or oral texts on the themes of belonging, exclusion, and crossing borders in a group with maximum of 10 members. The texts will be made public later in a form that will also be discussed during the workshop.

The workshop is open for all, no prior writing experience is required. We invite participants from different language groups, nationalities and backgrounds. Some knowledge of Finnish or English is expected.

You are welcome in the group if you are interested in creating and discussing short texts in a multilingual group. The workshop is run by senior researcher Nina Sääskilahti and professionals specialized in creative writing, PhD student Katri Talaskivi and poet and publisher Olli-Pekka Tennilä.

How to join in?

The workshop starts on 8th February at 15 (first meeting in Jyväskylä Art Museum) and meets on Thursday afternoons on a regular basis. Sign up for the workshop by emailing wordsofbelonging@gmail.com.

Tell us your name, age, gender, occupation or education, how long you have lived in Jyväskylä or its surroundings, as well as which languages you would like to use in the workshop.

For more information contact: Senior researcher Nina Sääskilahti, tel.  040 8055163, email: nina.saaskilahti@jyu.fi

Crossing Borders. Artistic Practices in Performing and Narrating Belonging is a consortium of the Centre of Applied Language Studies and Department of Music, Art and Culture Studies at the University of Jyväskylä (see www.croboarts.org). It is funded by the Academy of Finland. The workshop is organized in collaboration with Jyväskylä Art Museum, Multicultural Center Gloria and Keski-suomen kirjailijat r.y.


Kutsu videotyöpajaan “Kertomuksia kuulumisesta”

Haluaisitko opetella lyhytelokuvan tekemistä ja keskustella elokuvista toisten kanssa?

Osana Jyväskylän yliopiston tutkimushanketta Rajojen yli. Kuulumisen performansseja ja narratiiveja taiteen keinoin järjestämme videotyöpajan keväällä 2018. Työpaja käynnistyy 25.1. klo 12–15 ja jatkuu toukokuun lopulle asti. Työpajan teemana on kuuluminen.

Tutkimushankkeen teemoja ja työpajassa käsiteltäviä kysymyksiä ovat mm. seuraavat:

Miten minä tunnen/en tunne kuuluvani paikkoihin tai yhteen toisten ihmisten tai ryhmien kanssa?

Miten minä voin kertoa, esittää tai tuottaa omaa kuulumisen kokemustani?

Miten voin kyseenalaistaa kuulumista?

Onko sinulla kokemuksia esimerkiksi maasta toiseen muuttamisesta tai onko joku muu asia saanut sinut pohtimaan kuulumista? Kaikki jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan kuulumiseen liittyviä kysymyksiä videon avulla ovat tervetulleita osallistumaan työpajaan. Pajaan mahtuu noin 12 osallistujaa.

Työpaja kokoontuu Monikulttuurikeskus Gloriassa keskiviikkoisin (paitsi talvilomalla). Työpajassa opetellaan videon tekemistä, katsotaan erilaisia elokuvia ja keskustellaan niistä sekä kuulumisen kysymyksistä. Ensimmäisessä kokoontumisessa kerromme tarkemmin tutkimuksesta ja osallistujien roolista siinä.

Kokoontumispäivät: 25.1., 14.2. (elokuvailta Minna Rainion ja Helena Oikarinen-Jabain kanssa klo 16-18.30), 21.2.,7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5. ja 23.5. (elokuvailta, jolloin valmiit elokuvat esitetään yleisölle klo 17-19).

Työpajaa vetävät yliopistotutkija Kaisa Hiltunen Jyväskylän yliopistosta sekä videotuottaja ja -journalisti Ronan Browne.

Rajojen yli. Kuulumisen performansseja ja narratiiveja taiteen keinoin on Soveltavan kielentutkimuksen laitoksen ja Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen konsortiohanke, jota rahoittaa Suomen Akatemia. Lisätietoja: http://croboarts.org/

Yhteydenotot: Kaisa Hiltunen, sähköposti: kaisa.e.hiltunen@jyu.fi, puh. 040 8055193

Jos haluat osallistua, täytä ilmoittautumislomake täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/7E2E7439CF4C8339


Invitation to participate in “Tales of Belonging” video workshop 

Would you like to learn filmmaking and discuss films with others?

As part of the University of Jyväskylä’s research project Crossing Borders – Artistic Practices in Performing and Narrating Belonging, we arrange a video workshop in the spring 2018. The workshop starts on the 25th of January at 12–15 and lasts until late May. The theme of the workshop is belonging.

Themes and questions relevant to the project include:

Where do I belong or don’t belong?
With whom do I belong?
How can I express or narrate my sense of belonging – or non-belonging?

Have you migrated or do you have some other experiences that have made you think about the question of belonging? Anyone who is interested in exploring such questions through the medium of video is welcome to the workshop! The number of participants is limited to approximately 12 persons.

The workshop has weekly meetings (excepting winter holiday) at the Multicultural Centre Gloria on Wednesdays at 12:15–15:15. The workshop includes learning filmmaking, watching various films and discussing relevant themes. In the first meeting we will tell you more about the research project and about participating in it.

Meeting dates are: 25.1., 14.2. (film night with Minna Rainio and Helena Oikarinen-Jabai at 16-18.30), 21.2.,7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5. and 23.5. ( the screening of finished films at 17–19).

The workshop is run by senior researcher Kaisa Hiltunen from the University of Jyväskylä and video producer and video journalist Ronan Browne.

Crossing Borders – Artistic Practices in Performing and Narrating Belonging is a consortium of the Center for Applied Language Studies and Department of Music, Art and Culture Studies at the University of Jyväskylä. It is funded by the Academy of Finland.

For more information: http://croboarts.org/

Contact: Kaisa Hiltunen, e-mail: kaisa.e.hiltunen@jyu.fi, tel. 040 8055193

If you want to participate, fill in the registration form here: https://link.webropolsurveys.com/S/7E2E7439CF4C8339