Communities of Belonging

Come and join us at the Communities of Belonging workshop! 

HAVE YOU EVER WONDERED… 

…what does belonging to a community mean to you? 
…in which communities do you feel a sense of belonging? 
…why you want or don’t want to be part of a community? 
…have you ever experienced being excluded from a community? 

These and other similar questions related to belonging to communities are discussed at the workshop organised by the Crossing Borders research project. The workshop is open to everyone interested in sharing and discussing their stories and experiences of community belonging in artistic and creative ways. No prior art experience is needed. 

The workshop is run by Sonya Sahradyan, a project researcher, and Jassin Rezai, youth work and community coordinator. The languages of the workshop are English, Finnish, and any other languages we may know and share. The workshop starts with coffee/tea and refreshments at 14.00.  

You are warmly welcome to join the workshop! 

WHEN? 

Saturday 30.10 at 14.30–17.30 
Saturday 20.11 at 14.30–17.30 
Saturday 27.11 at 14.30–17.30 

WHERE? 

Multicultural Centre Gloria 
Matarankatu 6 A 1 
40100 Jyväskylä 

Sign up for the workshop emailing: sonya.s.sahradyan@jyu.fi 
Please sign up by October 24, 2021. 

For more information, please contact: Project researcher, Sonya Sahradyan 
sonya.s.sahradyan@jyu.fi, tel. 040 805 4524 

The workshop is part of the Crossing Borders research project, Academy of Finland / University of Jyväskylä. 
See: www.croboarts.org 

***** 

Tule pohtimaan yhteisöä ja kuulumista Communities of Belonging -työpajaan! 

OLETKO MIETTINYT… 

…mitä yhteisöön kuuluminen tarkoittaa sinulle? 
…miksi haluat tai et halua olla osa yhteisöä? 
…mihin yhteisöihin tunnet kuuluvasi? 
…oletko koskaan kokenut syrjintää yhteisössä? 

Näistä ja muista samanlaista yhteisöihin kuulumiseen liittyvistä kysymyksistä keskustellaan Rajojen yli -tutkimushankkeen järjestämässä työpajassa. Työpaja on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita jakamaan ja keskustelemaan tarinoistaan ja kokemuksistaan yhteisöön kuulumisesta taiteellisella ja luovalla tavalla. Sinun ei tarvitse olla aiempaa taidekokemusta. 

Työpajan vetäjinä toimivat projektitutkija Sonya Sahradyan ja nuoriso- ja yhteisöohjaaja Jassin Rezai. Työskentelykielet ovat englanti, suomi sekä kaikki muut kielet, joita satumme osaamaan. Työpaja alkaa kahvilla/teellä ja välipalalla klo 14.00. 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan työpajaan! 

MILLOIN? 

lauantai 30.10. klo 14.30–17.30 
lauantai 20.11. klo 14.30–17.30 
lauantai 27.11. klo 14.30–17.30 

MISSÄ? 

Monikulttuurikeskus Gloria  
Matarankatu 6 A 1 
40100 Jyväskylä 

Ilmoittaudu työpajaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: sonya.s.sahradyan@jyu.fi 
Ilmoittauduthan 24.10.2021 mennessä. 

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä: Projektitutkija, Sonya Sahradyan 
sonya.s.sahradyan@jyu.fi, puh. 040 805 4524 

Työpaja on osa Rajojen yli -tutkimushanketta, Suomen Akatemia / Jyväskylän yliopisto. 
Lue lisää: www.croboarts.org