Uncategorized

Kansatieteen päivät 2018: Järki ja tunteet – Affektiivinen etnologia

Historiansa kymmenennet Kansatieteen päivät järjestettiin tällä kertaa Porissa (15.–16.3.2018) otsikolla: Järki ja tunteet – Affektiivinen etnologia. Konferenssi kutsui tutkijoita pohtimaan erityisesti kehollisuuteen, tunteisiin ja emootioihin liittyviä kysymyksiä. Näkökulma ankkuroitui viime aikaiseen niin kutsuttuun ”affektiiviseen käänteeseen”, jonka myötä etenkin humanistisessa tutkimuksessa ja sosiaalitieteissä on tarkasteltu paljon mm. aistillisuutta, kehollisia tuntemuksia, liikkuvuutta ja asioiden tuntumaa. Etnografisin menetelmin työskentelevälle ja ihmisten kuulumisen tunteista…

Lue lisää