Rajojen yli – Crossing Borders

Miten ihmiset tuntevat kuuluvansa ryhmiin ja paikkoihin?

Miten he kertovat, esittävät, tuottavat ja kyseenalaistavat kuulumista?

Miten taide voi auttaa ilmaisemaan ja tuottamaan kuulumista?

Näitä kysymyksiä tutkimme Rajojen yli -hankkeessa. Tutkimukseen osallistuu Suomessa syntyneitä, täällä pitkään asuneita ja vasta maahan muuttaneita ihmisiä. He osallistuvat työpajoihin, joissa käsitellään kuulumista ja kuulumattomuuden tunnetta elokuvan, kirjoittamisen, teatterin ja kuvataiteen keinoin. Työpajat toteutetaan osallistujien, taiteilijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä. Näin ylitämme kielen, taiteen ja tutkimuksen rajoja.

Toteutamme tämän tutkimuksen yhteistyössä Jyväskylän taidemuseon ja monikulttuurikeskus Glorian kanssa.

Tutkimustamme rahoittaa Suomen Akatemia (2017–2021).

Ota yhteyttä! croboarts(at)gmail.com

**

How do people belong in physical, social and virtual spaces?

How do they talk about belonging and non-belonging?

How can artistic practice facilitate in expressing and performing belonging?

These are the key questions we are interested in the Crossing Borders project. The research participants in our project are recently arrived migrants and long-term residents living in Jyväskylä in Central Finland. They take part in workshops, which explore belonging and non-belonging through films and videos, writing, theatre and visual arts. Workshops are co-produced in collaboration with artists and researchers. This is the way how we aim to cross borders of languages, arts and research.

We co-operate with Jyväskylä arts museum and multicultural centre Gloria.

Our research project is funded by the Academy of Finland (2017-2021).

Contact: croboarts(at)gmail.com