Uncategorized

Rajojen yli -näyttely oli menestys: Kävijämäärä suuri, vastaanotto kiittävää

Tutkimushankkeen puitteissa Galleria Ratamossa 7.2.–3.3.2019 järjestetyssä Rajojen yli – Crossing Borders -näyttelyssä (linkki: https://jyunity.fi/ajassa/kannanottoja-kuulumiseen-rajojen-yli-nayttelyssa/) kävi yli 700 vierasta. Kävijöillä oli mahdollisuus täyttää kirjallinen palautelomake, jossa kysyttiin näyttelyn herättämistä ajatuksista ja tunteista ja siitä, mitä pohdintoja kuulumisen käsite kirvoittaa. Lomakkeessa kysyttiin, koskettiko jokin näyttelyn teoksista erityisesti. Haluttiin myös tietää, puuttuiko näyttelystä jokin vierailijan mielestä keskeinen kuulumiseen liittyvä teema – jäivätkö kävijät…

Lue lisää

Uncategorized

The Crossing Borders exhibition was a resounding success: High attendance, praiseful reviews

The Crossing Borders exhibition, organized as a part of an academic research project between 7.2.–3.3.2019 (link: https://jyunity.fi/ajassa/kannanottoja-kuulumiseen-rajojen-yli-nayttelyssa/) was visited by over 700 patrons. The visitors were given the opportunity to fill out a form in which they could give feedback on the thoughts and feelings that the exhibition provoked in them, as well as elaborate on their ideas related to…

Lue lisää

Uncategorized

Crossing Borders: Creating spaces for belonging through a co-produced exhibition

Jessica Bradley, University of Sheffield Jessica is Lecturer in Literacies in the School of Education at the University of Sheffield. Her current research focuses on creative inquiry and linguistic landscapes in collaborative research with young people. She co-convenes the AILA ReN in Creative Inquiry and Applied Linguistics. What does it mean to belong? And how do we understand belonging? I…

Lue lisää

Uncategorized

Osallistamisen teoriaa ja käytäntöä Rovaniemellä

Participatory Development through Art (PAD) -konferenssi Lapin yliopistossa 15.-17.8.2018   Rovaniemellä Lapin yliopistolla järjestetty konferenssi houkutteli tutkijoita, eri alojen ammattilaisia, taiteilijoita sekä alkuperäisväestöistä kiinnostuneita toimijoita keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia taiteen avulla tapahtuvasta osallistavasta kehittämisestä (participatory development). Meitä, osallistavaan tutkimukseen vasta hiljattain suuntautuneita, kiinnosti konferenssissa erityisesti sen tarjoamat mahdollisuudet lisätä ymmärrystä juuri osallistavista menetelmistä ja niiden kytköksistä taiteeseen ja…

Lue lisää

Uncategorized

Kielirajojen yli: hetkiä kirjallisuusillasta

Words of Belonging-kirjoittamistyöpaja järjesti 14.3. monikulttuurikeskus Gloriassa monikielisen kirjallisuusillan. Omia tekstejään omilla kirjoituskielillään lukivat ja niistä runoilija Olli-Pekka Tennilän ja yleisön kanssa keskustelivat Aya Chalabee ja Hamdam Zakirov. Illan päätteeksi Roxana Crisólogo Correa esitteli vetämäänsä monikielistä kirjallisuushanketta Sivuvalo. Julkaisemme muutamia katkelmia lämminhenkisen ja antoisan yhteisen iltamme hetkistä: For the first half of Aya Chalabee’s reading I was squinting my eyes…

Lue lisää

Uncategorized

Kansatieteen päivät 2018: Järki ja tunteet – Affektiivinen etnologia

Historiansa kymmenennet Kansatieteen päivät järjestettiin tällä kertaa Porissa (15.–16.3.2018) otsikolla: Järki ja tunteet – Affektiivinen etnologia. Konferenssi kutsui tutkijoita pohtimaan erityisesti kehollisuuteen, tunteisiin ja emootioihin liittyviä kysymyksiä. Näkökulma ankkuroitui viime aikaiseen niin kutsuttuun ”affektiiviseen käänteeseen”, jonka myötä etenkin humanistisessa tutkimuksessa ja sosiaalitieteissä on tarkasteltu paljon mm. aistillisuutta, kehollisia tuntemuksia, liikkuvuutta ja asioiden tuntumaa. Etnografisin menetelmin työskentelevälle ja ihmisten kuulumisen tunteista…

Lue lisää

Uncategorized

About narratives and artistic practices

The interdisciplinary network Narrative & Memory – Ethics – Aesthetics – Politics organized a three-day symposium Fiction and Facts in Narratives of Political Conflict in Kristiansand, Norway. The symposium gathered approximately 40 researchers from fields such as literary studies, media studies and social sciences. The papers ranged from traditional textual analyses to broader analyses of culture and media and to…

Lue lisää

Uncategorized

Turbulent times

  Opening speech in ETMU-Days, October 26, 2017.   Dear all participants of the ETMU-Days, We live in turbulent times. Times, when Neo-Nazis are walking in the streets of Europe, when refugees seeking asylum are seen as human cargo, and not as human beings, when hate speech is becoming a standard, when young men from Iraq, Afghanistan and Somalia are securitized,…

Lue lisää