Uncategorized

Rajojen yli -näyttely oli menestys: Kävijämäärä suuri, vastaanotto kiittävää

Tutkimushankkeen puitteissa Galleria Ratamossa 7.2.–3.3.2019 järjestetyssä Rajojen yli – Crossing Borders -näyttelyssä (linkki: https://jyunity.fi/ajassa/kannanottoja-kuulumiseen-rajojen-yli-nayttelyssa/) kävi yli 700 vierasta. Kävijöillä oli mahdollisuus täyttää kirjallinen palautelomake, jossa kysyttiin näyttelyn herättämistä ajatuksista ja tunteista ja siitä, mitä pohdintoja kuulumisen käsite kirvoittaa. Lomakkeessa kysyttiin, koskettiko jokin näyttelyn teoksista erityisesti. Haluttiin myös tietää, puuttuiko näyttelystä jokin vierailijan mielestä keskeinen kuulumiseen liittyvä teema – jäivätkö kävijät…

Lue lisää

Uncategorized

The Crossing Borders exhibition was a resounding success: High attendance, praiseful reviews

The Crossing Borders exhibition, organized as a part of an academic research project between 7.2.–3.3.2019 (link: https://jyunity.fi/ajassa/kannanottoja-kuulumiseen-rajojen-yli-nayttelyssa/) was visited by over 700 patrons. The visitors were given the opportunity to fill out a form in which they could give feedback on the thoughts and feelings that the exhibition provoked in them, as well as elaborate on their ideas related to…

Lue lisää